Steun ons en help Nederland vooruit

Woningen voor iedereen door gerichte woningbouw en renovatie

Vraag en aanbod zijn nog steeds niet in evenwicht. In Huizen neemt het aantal inwoners tussen de 20 en 40 jaar sterk af en het aantal inwoners vanaf 55 jaar neemt toe. Dit zorgt voor een verandering in de samenstelling van de bevolking binnen Huizen. Om het bevolkingsevenwicht binnen Huizen te waarborgen is het belangrijk dat er zowel voor starters als voor ouderen voldoende (betaalbare) woningen zijn.
Daarom wil D66 de bouw van levensloopbestendige huur- en koopwoningen stimuleren. Deze moeten geschikt en betaalbaar zijn voor starters, zodat Huizen een interessante woonplaats blijft voor jongvolwassenen en gezinnen. Wanneer de markt er echter om vraagt, moeten deze woningen geschikt gemaakt kunnen worden voor ouderen.
Nog steeds is er vraag naar kwalitatief hoogwaardige en energiezuinige woningen. Dit vraagt om grote renovaties en herbouw. D66 is ook voorstander van het samen kunnen bouwen van een huis (collectief particulier opdrachtgeverschap).

Laatst gewijzigd op 6 februari 2014