Steun ons en help Nederland vooruit

Stimuleren van particulier initiatief op het gebied van kunst en cultuur

D66 vindt het belangrijk om haar inwoners zoveel mogelijk te betrekken op het gebied van kunst en cultuur in Huizen. De inwoners kunnen bijvoorbeeld meer betrokken worden bij de keuze van beeldende kunst in de openbare ruimte via de kunstcommissie.
De gemeente moet cultuurinitiatieven van inwoners stimuleren en faciliteren, door bijvoorbeeld leegstaande gebouwen en/of ruimte ter beschikking te stellen. D66 is voorstander van het opzetten van een Huizer Uitmarkt, waar alle cultuuraanbieders, zowel commercieel als niet commercieel, zich kunnen presenteren. Dit zou kunnen worden gecombineerd met een kindercultuurdag, zodat kinderen en jongeren op een laagdrempelige manier met cultuur in aanraking komen. Ook hiervoor zal het initiatief wel van de eigen inwoners moeten komen, maar de gemeente kan faciliterend optreden.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014