Steun ons en help Nederland vooruit

Sport: plek voor ontmoeting en verbinding

Sport is belangrijk: sport verbindt.

D66 vindt dat er voldoende up-to-date sportfaciliteiten moeten zijn voor alle inwoners van Huizen. Sporten is gezond voor jong én oud en voorziet in actieve en passieve recreatiebehoeften. In sport ontmoet men elkaar. Sport verbindt en stimuleert mensen van verschillende achtergronden met elkaar om te gaan. Daarom is in de ondersteuning van sport in de breedte (recreatief) een belangrijke rol weggelegd voor de gemeentelijke overheid. Voor topsport (competitief) zullen de sportclubs zelf faciliteiten en sponsoring moeten vinden.

Sport binnen een veilige en gezonde omgeving

Een veilige, vertrouwde omgeving om te sporten is de basis voor succes voor elke vereniging. Hier kan de gemeente een ondersteunende rol spelen, bij o.a. het opleiden, nascholen en coachen van vertrouwenspersonen en het faciliteren van een eenvoudige aanvraagprocedure voor VOG voor actieve vrijwilligers binnen de vereniging.

De kwaliteit en de diversiteit van het aanbod van eten en drinken in de sportkantines laat soms te wensen over. Ook daar moet aandacht besteed worden aan een gezonde (eet)cultuur. D66 ondersteunt creatieve ideeën hier omtrent. Ook het opstellen en naleven van een ontmoedigend alcoholbeleid binnen de vereniging verdient de hoogste prioriteit, alsmede een rookverbod in en om de velden, kleedkamers, clubhuis en kantines.

Samenwerking tussen sportclubs, scholen en naschoolse opvang

Er zijn veel sportclubs en -verenigingen in Huizen die prima gefaciliteerd worden door de gemeente. D66 vindt het belangrijk dat sportclubs actief meewerken aan sportdagen en dat zij sportterreinen ter beschikking stellen aan scholen en naschoolse opvang voor sportlessen en -activiteiten. Ook dienen deze terreinen toegankelijk gesteld te worden voor diverse activiteiten van de buurtsportcoaches.

Volgens D66 kan er nog meer synergie ontstaan tussen de verenigingen onderling. Dit kan gebeuren door overkoepelende organisaties, ondersteund door de gemeente, zoals het Sportplatform Huizen, maar vooral door de intensivering van samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld bij combi tickets voor tennis en zwembad, het afstemmen van trainingen tussen verenigingen zodat competitieve spelers sport kunnen blijven combineren en het faciliteren van vervoer tussen clubs.

Behoud van vrije groene speelveldjes en vrij toegankelijk deel van de Wolfskamer

Er moet voldoende vrije ruimte blijven voor sportbeoefening. Groene (speel) velden in de wijken en vrij toegankelijke delen van de Wolfskamer hebben daar een belangrijke functie in. Gedacht kan worden aan schaken in het park.

Stimuleren en faciliteren G-teams

Daar waar voldoende vraag is bij de sportvereniging om een team op te richten voor sporters met een beperking, moet de gemeente dat zoveel mogelijk stimuleren en faciliteren, ook op het gebied van vervoer van en naar het sportterrein of de sporthal.

Met name op het vlak van de inrichting van de accommodatie en de toegankelijkheid van de vereniging c.q. het park, kan de gemeenten actief bijdragen
 

 

Laatst gewijzigd op 19 februari 2018