Steun ons en help Nederland vooruit

Primair onderwijs

De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen voor primair onderwijs. Deze verantwoordelijkheid brengt met zich mee dat de gemeente er voor moet zorgen dat er voldoende lokalen zijn om elke leerling onderwijs te kunnen bieden. Voldoende lokalen is echter niet voldoende: Leerlingen in het primair onderwijs hebben recht op schone en goede schoolgebouwen, met een gezond binnenklimaat.
Een multifunctionele opzet van schoolgebouwen (zoals de brede school) zorgt voor een efficiƫntere inzet van middelen, het schoolgebouw wordt immers door meer gebruikers, dus intensiever gebruikt. Dat leidt ook tot een verdergaande integratie van het onderwijs met andere delen van de maatschappij.
Het nauwer samen laten werken van kinderopvang, voorschoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur en de school, zorgt voor een rijker aanbod dat ten goede komt aan alle kinderen en zorgt voor gelijkere kansen. Waar mogelijk wil D66 het gebruik van schoolgebouwen buiten schooltijd bevorderen voor sport, cultuur en BSO.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014