Steun ons en help Nederland vooruit

Passend onderwijs

De scholen hebben vanaf 2015 de plicht alle leerlingen, ook die met een handicap of gedragsproblemen, een passende onderwijsplek te bieden. Het is aan de scholen om, in samenwerking met elkaar, daarvoor een dekkend systeem te ontwerpen. De gemeente moet in dat proces zijn verantwoordelijkheid nemen, en er op toe zien dat het onderwijsveld deze uitdaging goed oppakt.

In 2015 krijgen gemeenten nieuwe verantwoordelijkheden op het gebied van de jeugdzorg. De ontwikkelingen in het passend onderwijs moeten aansluiten bij de inspanning van gemeente op het gebied van de jeugdzorg.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014