Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale problemen en klachten

In Nederland is alles prima geregeld, in Huizen ook, maar regels moeten goed worden toegepast. Mensen die het gevoel hebben dat dit in hun geval niet gebeurt, gaan de overheid wantrouwen. Hun klacht moet worden gehoord en er dient een protocol opgesteld te worden, waarin staat binnen welke termijn klachten dienen te worden afgehandeld. Als die termijn wordt overschreden moet daarover tijdig met de klager worden overlegd.

Burgers kunnen al bij de Nationale Ombudsman terecht als ze door de landelijke bureaucratie dreigen te worden vermalen. D66 wil daarnaast een onafhankelijke lokale ombudsman die mensen bijstaat in conflicten met de gemeente. D66 raadsleden willen altijd een luisterend oor bieden voor Huizer burgers die het gevoel hebben onder te sneeuwen in de bureaucratie.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014