Steun ons en help Nederland vooruit

Lokale politie is belangrijk

De oprichting van een ‘nationale politie’ mag niet betekenen dat er minder aandacht is voor specifieke lokale veiligheidsissues en mag zeker niet ten koste gaan van de wijkagent, diens bereikbaarheid en diens verbondenheid met de wijk. De wijkagent is immers het eerste aanspreekpunt voor de inwoners en van de wijkagent mag verwacht worden dat hij de problemen van de wijkbewoners kent.

De gemeenteraad dient een proactieve rol te spelen in het vaststellen van lokale prioriteiten die worden ingebracht bij de lokale driehoek van burgemeester, Openbaar Ministerie en de politie.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014