Steun ons en help Nederland vooruit

Laagdrempelig cultuuraanbod en cultuureducatie moet worden gestimuleerd

Door middel van een breed cultuuraanbod in de buurtcentra, kan cultuur laagdrempelig worden gehouden. Om cultuur toegankelijk te maken voor een breed publiek kan ook worden gedacht aan een regionale cultuurpas en schoolbezoeken om cultuureducatie te bevorderen. D66 stelt voor om de gemeentelijke subsidie voor cultuuronderwijs zoveel mogelijk lokaal te besteden. Cultuur binnen de buitenschoolse opvang (zoals theater en museumbezoek) moet worden gestimuleerd.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014