Steun ons en help Nederland vooruit

Gemeentelijke herindeling: in gesprek gaan

Huizen staat aan de vooravond van een fusie. De plannen die de gemeente Huizen had voor samenwerking met de buurgemeenten zijn door de provincie van tafel geveegd en een fusie wordt Huizen min of meer opgelegd. Hoewel D66 Huizen initieel geen voorstander van een fusie was, vindt de partij een fusie wel bespreekbaar. Als dit de weg voorwaarts is, dan is het beter om actief deze fusie vorm te geven naar de eigen wensen dan af te wachten hoe ons dit gaat overkomen.
Allereerst mag een fusie geen negatieve gevolgen hebben voor de burgers: D66 zal ernaar streven dat het huidige voorzieningen niveau gehandhaafd blijft en dat de OZB niet verder oploopt. Verder zal zij zich er sterk voor maken dat de Huizer reserves niet gebruikt gaan worden voor de eventuele financiƫle tekorten bij de buurgemeenten.
Verder wil D66 Huizen ook kijken of ze voordelen uit een fusie kan halen. Wellicht is het mogelijk om het voorzieningen niveau te verhogen. Door een meer progressieve samenstelling van gemeenteraad, gaan we ervan uit dat we meer punten uit het verkiezingsprogramma kunnen realiseren.

Ook landelijk is D66 een voorstander van grotere gemeenten, die bestuurskrachtiger kunnen optreden, goed voor hun burgers kunnen opkomen op regionaal gebied en de mogelijkheid bieden om met behulp van specialisten het steeds complexere en omvangrijkere takenpakket van de gemeente te kunnen uitvoeren. Als we kijken naar bijvoorbeeld openbaar vervoer, werkgelegenheid, woningbouw, openbare orde en het sociale domein dan zijn veel zaken al gemeente-overstijgend. Door samenvoegen wordt het democratisch gehalte en controle van deze regionale samenwerking verstevigd. D66 wil een geleidelijk fusieproces en starten met kleine stappen, niet teveel gemeenten tegelijk, zodat de voortgang bestuurbaar blijft.

 

Laatst gewijzigd op 19 februari 2018