Steun ons en help Nederland vooruit

Financiën

De gemeente Huizen beschikt over een zeer ruime reserve.
D66 Huizen heeft als uitgangspunt: Vul reserves aan in goede tijden en gebruik een deel van de reserves in slechte tijden voor investeringen in de gemeente en geef ook een deel terug aan de inwoners. D66 vindt het redelijk om wat meer te vragen in tijden van groei, maar juist in tijden van crisis moeten we een deel van de gemeentereserves kunnen aanwenden voor stimulerende maatregelen. Gezonde gemeentefinanciën zijn belangrijk. D66 streeft naar een evenwichtige begroting met een adequate reserve om tegenvallers op te vangen. Natuurlijk wil D66 geen tekorten, zodat voorzieningen zouden kunnen verdwijnen, maar D66 wil geen ruime overschotten of torenhoge reserves.

CONCREET: Gebruik een deel van de reserves om te investeren in Huizen om Huizen tot één van de meest duurzame gemeentes van Nederland te maken. Dit kan gebeuren door te investeren in zonnepanelen, warmtewisselaars, zonneboilers etc. en goede isolatie van panden, door te investeren in groen vervoer en door een subsidie te geven aan alle inwoners van Huizen die duurzaam investeren in energiebesparende aanpassingen, hernieuwbare energie of isolatie voor hun woning of bedrijfspand.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014