Steun ons en help Nederland vooruit

Eigen kracht van mensen

De kwaliteit van de directe leefomgeving is randvoorwaardelijk voor de versterking van ‘eigen kracht’ van mensen. D66 vindt dat er ook een beroep gedaan mag worden op ondersteuning van mensen uit de directe omgeving. D66 hoopt op de eigen kracht van mensen en meent dat hulp van de omgeving soms zelfs beter kan werken dan van overheidswege georganiseerde hulp. D66 wil dan ook dat regelgeving en impulsen die onderlinge steun in de weg staan worden opgeruimd.
Uiteraard moet er een goed werkend vangnet zijn voor mensen die niet kunnen terugvallen op de omgeving.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014