Steun ons en help Nederland vooruit

Eén zorgloket

D66 pleit al langer voor het realiseren van één zorgloket voor sociale zaken, jeugdzorg en WMO. De behoefte van de Huizer inwoners is hierin leidend.
Bij complexe vragen geldt de benadering van ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’, waarbij de gemeente de procesregisseur is, voorzieningen toekent, gespecialiseerde hulp inschakelt waar nodig en verantwoordelijk is voor de integrale kwaliteit van de geleverde dienstverlening. Mensen die hulp nodig hebben mogen niet van het kastje naar de muur worden gestuurd en moeten niet bij allerlei verschillende loketten hoeven aankloppen.
De kwaliteit van de dienstverlening bij dit loket moet steeds worden geëvalueerd. Bij klachten moet er een bezwaarprocedure mogelijk zijn.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014