Steun ons en help Nederland vooruit

Een aantrekkelijk en gezellig oude dorp ook op zondag

Openstelling winkels

D66 gaat uit van het beginsel van de “eigen verantwoordelijkheid”. Hierbij is tolerantie en respectvol met elkaar omgaan een ‘must’. Om in te spelen op de veranderende gewoonten van de consument moeten ondernemers de mogelijkheid krijgen zelf te beslissen wanneer hun winkels open zijn; zondagsopenstelling moet mogelijk zijn. Winkels en horeca kunnen zo hun activiteiten en openingstijden beter op elkaar afstemmen.

Sfeerverbetering, aantrekkelijkheid Oude Dorp

Leegstand van winkelpanden is onaantrekkelijk voor bezoekers en werkt verloedering in de hand. Soms verkiest een belegger vanuit economisch gewin leegstand boven verlaging van de huurprijs. In sommige gemeenten wordt leegstand na een bepaalde periode beboet. Dit middel kan de gemeente onderzoeken om een maatregel achter de hand te hebben tegen ongewenste langdurige leegstand.

Het winkelgebied in het Oude Dorp kan aantrekkelijker worden gemaakt door (thema) evenementen, die door de middenstand georganiseerd worden. De gemeente kan hierin een stimulerende en coördinerende rol spelen, door bijvoorbeeld een “gemeentelijke programma manager” aan te stellen.

Laatst gewijzigd op 19 februari 2018