Steun ons en help Nederland vooruit

Economie, Werkgelegenheid en Ondernemerschap

Economie en Werkgelegenheid is natuurlijk vooral een regionale zaak, maar de gemeente Huizen kan zich zeker extra inspannen om het voor ondernemers aantrekkelijk te maken om zich in Huizen te vestigen. D66 Huizen wil zo veel mogelijk ruimte bieden aan ondernemerschap. Een levendige economie, maakt een levendige regio. Gooi en Vechtstreek doet het qua economie en werkgelegenheid minder goed dan haar omgeving. Daarom is het goed om met de omringende gemeenten uit Gooi en Vechtstreek te zorgen voor een gezamenlijk economisch programma om behoud en ontwikkeling van de economie te garanderen. In onze regio wordt al samengewerkt binnen de Regionaal Economische Ontwikkelingsraad (REO). De REO zal meer moeten werken vanuit de gedachte “wat is mogelijk” in plaats van “wat lijkt moeilijk”. Ondernemers moeten optimaal worden gefaciliteerd en de lastendruk moet worden verminderd: minder regels, meer mogelijkheden. Vanuit een “ja, mits” in plaats van een “nee, tenzij” houding, moeten ondernemers, onderwijsinstellingen en gemeenten beter samenwerken. Verruiming van economische mogelijkheden binnen de bestemmingsplannen voor economische activiteiten aan huis, binnen winkelgebieden en op industrieterreinen is noodzakelijk.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014