Steun ons en help Nederland vooruit

Ecologische hoofdstructuur

D66 pleit voor het leggen van ecologische verbindingen en het verbinden van natuurgebieden.
D66 wil uitbreiding van gebieden die beschermd moeten worden, door verwerving dan wel door samenwerking. Ondanks dat het rijk minder geld voor natuurbeleid beschikbaar heeft. In Gooi- en Vechtstreek wordt doorgegaan met het realiseren van de Ecologische Hoofdstructuur. Tot dusver is ca. 75% hiervan gerealiseerd en D66 zal zich inzetten om deze structuur te completeren. D66 erkent het plassenschap, het Goois Natuurreservaat, Natuurmonumenten en het Staatsbosbeheer als dragende bestuurlijke structuren om het behoud van landschap en natuur in onze regio te borgen. Om de duurzame weerbaarheid van deze instituties te vergroten, is een nog intensievere samenwerking tussen de organisaties onderling en met de agrarische sector een voorwaarde. D66 Huizen wil het Goois Natuurreservaat geldelijk blijven ondersteunen.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014