Steun ons en help Nederland vooruit

Duurzaam bouwen en wonen

In bouwverordeningen moet worden opgenomen dat zo milieuvriendelijk mogelijk wordt gebouwd. Bij voorkeur met normstelling door een Energieprestatie coëfficiënt op te nemen. De gemeente zelf kan het initiatief nemen door te investeren in duurzame energie neutrale gebouwen en scholen (dit geldt natuurlijk ook bij renovatie) en in een milieuvriendelijk wagenpark. Voor de energievoorziening moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van zonnepanelen, zonneboilers en warmtewisselaars. Onderzocht kan worden of overtollige warmte van industrie gebruikt kan worden in andere gebouwen of productieprocessen.

D66 wil inwoners en bedrijven die duurzaam investeren in hun woning of bedrijfspand financieel tegemoetkomen.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014