Steun ons en help Nederland vooruit

Dualisme

Dualisme is belangrijk in het politieke bestuur om de controle op de macht en de besluitvorming helder af te bakenen. De raad heeft een duidelijke controlerende taak ten opzichte van het bestuur (B&W).
Om het dualisme te bevorderen is in 2002 een structuur verandering doorgevoerd door een raadsgriffier te benoemen die raadsleden ondersteunt in hun taak van controle en besluitvorming. Dit heeft in Huizen niet bijgedragen aan dualisme tussen bestuur en raad. Nog steeds wordt door een bestuurlijk akkoord tussen partijen die in B&W vertegenwoordigd zijn, beleid voor vier jaar vastgelegd. De raadsleden van deze partijen voelen zich gebonden aan dit akkoord, waardoor het dualisme geen kans van slagen meer heeft en de oppositie weinig heeft in te brengen.

D66 is van mening dat een cultuurverandering noodzakelijk is. Hierbij gaat het om het zoeken naar en het bereiken van gezamenlijk oplossingen voor problemen. Bij de begroting zal altijd financiële ruimte geboden moeten worden voor ideeën van niet college partijen.
D66 zal pleiten voor een zo beperkt mogelijk bestuursakkoord om deze cultuursomslag te kunnen bereiken.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014