Steun ons en help Nederland vooruit

Cameratoezicht en drones

D66 geeft bij de aanpak van verloedering en onveilige plekken de voorkeur aan de inzet van politiemensen op straat boven cameratoezicht en drones. Wanneer de gemeente overgaat tot inzet van deze middelen, zal deze inzet altijd moeten gelden voor een bepaalde periode en pas mogen worden voortgezet na een grondige evaluatie door de gemeenteraad.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014