Steun ons en help Nederland vooruit

Afval: van recycling tot grondstof

Afval bestaat niet omdat afval een belangrijke grondstof is in de circulaire economie.
De GAD is een winstgevende uitvoeringsorganisatie die doorontwikkeld zou kunnen worden tot een organisatie die op een hoogwaardige en innovatieve wijze alle afvalstromen scheidt, zodanig dat deze weer tot grondstoffen kunnen worden terug gebracht.
D66 wil dat er naast de (ondergrondse) glas, plastic en kledingcontainers ook oud papier containers worden geplaatst, zodat inwoners van Huizen met een volle papierbak ook hier terecht kunnen.
D66 wil onderzoeken of er een tariefsysteem kan worden ingevoerd waarbij inwoners gestimuleerd worden afvalstromen maximaal terug te brengen en te scheiden voor recycling.
D66 vindt het belangrijk om door te gaan met de aanpak van zwerfafval.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014