Steun ons en help Nederland vooruit

Aantrekken van nieuwe bedrijven

D66 wil dat Huizen regionaal optrekt bij het aantrekken van nieuwe bedrijven. Concreet: D66 wil een stevige regionale aanpak, gericht op groei van de sectoren Media (niet alleen de traditionele media, maar ook de moderne en creatieve media en de game-industrie), Zorg en Toerisme. Innovatie is hierbij belangrijk.
Om dit te kunnen bereiken wil D66 een regionaal loket voor nieuwe bedrijfsvestigingen en verhuizingen van bedrijven.

Laatst gewijzigd op 16 januari 2014