Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Jeugd 2.0

De jeugd in Huizen vind ik een van de belangrijkste speerpunten. Ik zeg vaak: ‘De jeugd is de toekomst, investeer in hun en je hebt een betere toekomst’. Het is belangrijk dat de jeugd in een veilige en gezonde omgeving kan opgroeien. Zonder zorgen kind kan zijn. Wij als volwassenen dienen daarvoor te zorgen.

Het rapport ‘Alle kinderen kansrijk’ van de Kinderombudsman raakte mij dan ook diep. Kennelijk groeit in Nederland één op de negen kinderen op in armoede. Kinderen die niet mee kunnen doen met bijvoorbeeld schoolreisjes, geen sport kunnen beoefenen die hun vriend of vriendin beoefent. Kinderen die met te kleine schoenen lopen omdat er geen geld is voor nieuwe. Deze kinderen voelen zich buitengesloten en ongelukkig. Deze kinderen hebben zorgen en kunnen niet volledig kind zijn. Déze kinderen verdienen extra aandacht.

Een andere groep kinderen die de aandacht verdient, zijn de jonge mantelzorgers. Dit zijn kinderen en/of jongeren die voor een hulpbehoevende ouder moeten zorgen. Vaak heeft de omgeving niet eens in de gaten dat deze kinderen aan mantelzorg doen. Dat deze jongeren belast zijn met een té grote zorg wat ten koste gaat van hun ontwikkeling. Immers zij kunnen geen kind zijn omdat ze een volwassen rol aan moeten nemen.

Het is belangrijk dat wij deze kinderen/jongeren niet uit het oog verliezen, dat verschillende partijen zoals de scholen en vervolgens de gemeente beter signaleren. Dat er voldoende voorzieningen zijn om deze zorgen weg te nemen.

Ik ben blij dat D66 Huizen jeugd heel belangrijk vindt. Dat wij vinden dat alle kinderen dezelfde kansen op het gebied van sport, onderwijs en gezondheidszorg verdienen. Als kandidaat raadslid hoop ik de kans te krijgen om mee te denken over hoe de gemeente in Huizen deze vaak verborgen armoede en mantelzorg aan kan pakken.

Natuurlijk dient de aandacht voor de jeugd breder getrokken te worden. Het gemeentebeleid moet inhaken op wat jongeren bezighoudt en waar mogelijk hierop inspelen of hieraan meewerken. Participatie hierin van de jeugd is essentieel. Betrek jongeren erbij en laat ze meedenken hoe het jeugdbeleid nog beter kan. Dáár mogen ze wel voor zorgen.

 

Fatima Fitskie-Aajoud, kandidaat raadslid, plaats 6 D66 Huizen

Gepubliceerd op 01-03-2018 - Laatst gewijzigd op 01-03-2018