Steun ons en help Nederland vooruit

Bram Schröder

Raadslid

28 jaar

Huizen

De afgelopen jaren heb ik D66 met enthousiasme vertegenwoordigd in de Huizer gemeenteraad en coalitie. Samen met de coalitie en het college heeft D66 daardoor veel voor Huizen kunnen bereiken. Ik ben onder andere trots op:

– de definitieve oplossing van het ellendige en langslepende HOV-dossier;

– de transformatie van leegstaande kantoorgebouwen naar woningen die hard nodig zijn;

– het vlottrekken van de Keucheniusstraat en daarmee het verder opknappen van het Oude Dorp aan te jagen;

– vergroenen, verduurzamen en klimaatbestendig maken van de gemeente;

– het aanbieden van de starterslening, zodat starters met binding tot Huizen hier een woning kunnen kopen;

– behoud van de Krachtcentrale.

Ik zie nog genoeg uitdagingen in mijn portefeuille Fysiek Domein, waarvoor de inbreng van D66 hard nodig is.