Steun ons en help Nederland vooruit

Bert de la Mar

Commissielid Algemeen Bestuur en Middelen

65 jaar

Breda

Na een aantal jaren meegedraaid te hebben in de steunfractie besloot ik in 2013 niet langer als beste stuurman aan de wal te blijven staan, maar zelf maar eens waar te gaan maken wat ik verwacht van een gemeenteraadslid. Na de coalitievorming in 2014 ben ik als eerste lijstopvolger in mei in de raad raad gekomen. Ik heb gemerkt dat het raadslidmaatschap ook echt een vak is dat je moet leren door ervaring. In de loop van de afgelopen raadsperiode heb ik de mores en het handwerk redelijk onder de knie gekregen. Ik beschouw mijn raadslidmaatschap in 2018 dan als een oogstperiode van een opgedane ervaring, met name in het Sociaal Domein (mijn specialisatie is 18+, collega Karin van Werven doet 18-). Daarnaast heb ik in de periode voor 2014 als steunfractielid veel gedaan aan het Fysieke Domein ism Marlous Verbeek.

De afgelopen paar jaar heb ik ook veel aandacht en tijd besteed  aan een stuk begeleiding van nieuwe (meestal jonge) leden, in de hoop en verwachting dat een aantal van hen in de komende  periode ervaring kunnen opdoen als steunfractie en/of commissielid zodat we bij de eerstvolgende raadsverkiezing na 2018 een reeds ervaren groep leden binnen de afdeling klaar hebben staan om het stokje over te nemen.

Met de kandidaatstelling voor de verkiezingen van 2018 ben ik van plan, in samenwerking met de collega raadsleden van D66, mijn opgedane kennis en ervaring in te zetten voor een sociaal liberaal Huizen en de afdeling D66 verder te voorzien van een goed opgeleid kader voor de toekomst.