Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 mei 2020

In memoriam: Bert de la Mar

Op vrijdag 17 april 2020 is Bert de la Mar overleden.

Bert was jarenlang actief voor D66 Huizen.
In eerste instantie als enthousiast steunfractielid waar hij meedacht met de fractie.
Samen met zijn vrouw Christien verzorgde hij interessante D66 bijeenkomsten, zoals een zomerborrel waarbij Niels Rood als spreker was uitgenodigd.

Bert was jarenlang intensief betrokken bij de campagnevoering in Huizen.
Van het plakken van posters, tot het flyeren en het organiseren van de standplaatsen op de markten in het centrum en de Oostermeent.

In maart 2014 kwam Bert in de raad en hij ging met veel enthousiasme aan de slag in Sociaal Domein. Volkshuisvesting en sociale woningbouw hadden zijn speciale interesse en ook de veranderingen bij Tomin Groep volgde hij kritisch.
Helaas werd Bert in de zomer van 2015 ernstig ziek, zodat hij zich een tijdlang moest laten vervangen maar hij was vastbesloten om terug te komen en in mei 2016 kwam hij weer met veel enthousiasme terug in de raad.

Ondanks zijn beperkte energie bleef hij zich verdiepen in alle dossiers en hij ging ook weer aan de slag met de voorbereiding van de campagnes voor de verkiezingen van de Tweede Kamer en de gemeenteraad.
Hij slaagde erin om nieuwe jonge leden te interesseren om eens langs te komen bij leden- en fractievergaderingen. Ook leverde hij een bijdrage aan het verkiezingsprogramma van D66 Huizen 2018 – 2022.

Na de verkiezingen in 2018 kwam Bert niet meer terug in de raad, maar hij wilde zich nog steeds blijven inzetten als steunfractielid. Het laatste jaar heeft hij vooral meegedacht bij de commissie Algemeen Bestuur en Middelen, waar de Brandweer zijn buitengewone belangstelling had.
Helaas liet zijn gezondheid het niet toe dat hij nog veel aanwezig was in de commissies en uiteindelijk was het ook zijn gezondheid die ertoe leidde dat Bert en Christien in november 2019 besloten om te verhuizen naar een appartement in Doorn, waar ze zelfstandig konden wonen, maar waar indien nodig wel zorg aanwezig was.

Tijdens zijn afscheidsborrel in november vertelde Bert dat hij de politiek in Huizen zeker zou missen, maar dat hij de eerste contacten in Doorn alweer had gelegd en dat hij zeker van plan was om ook in zijn nieuwe woonplaats voor D66 aan de slag te gaan.

Helaas heeft zijn ziekte een eind gemaakt aan al dat enthousiasme. Bert overleed op 17 april 2020.
Wij denken met veel respect aan hem terug.