Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 februari 2017

Gemeentelijke herindeling Gooi en Vechtstreek

Fractieleider Paul Lekkerkerker van D66 Huizen reageerde in de raadsvergadering van 9 februari 2017 op de voorgenomen fusie van Huizen met de BEL gemeenten Blaricum en Laren. Hij benadrukte nog eens dat Huizen zijn zaken over het algemeen goed voor elkaar heeft, bestuurlijk krachtig genoeg is, financieel sterk en volop bezig is de samenwerking met andere gemeentes binnen de regio te versterken. Onze regio is koploper in Nederland binnen het sociaal domein op het gebied van voortvarendheid, degelijkheid en successen. Ook op andere gebieden, bijvoorbeeld de opvang van vluchtelingen had de regio snel een werkende oplossing, ware het niet dat de provincie deze afbrak.

In de brief van de provincie Noord-Holland staat dat er noodzaak is tot fusie omdat er problemen op gebieden zijn en meerdere grote belangen. Welke dat zijn wordt in de brief van de provincie niet duidelijk.

Paul Lekkerkerker besloot zijn betoog met te zeggen dat bekend is wat Huizen wil, namelijk zelfstandig blijven en een nog intensievere samenwerking met andere gemeentes in de regio, maar de grote vraag en onbekende is wat de andere gemeentes in de regio nu precies willen.. De komende zes maanden is er dus genoeg te doen.  Het fusie proces start met zes maanden open consultatie, waarin iedereen zich kan en moet uitspreken wat de weg en het resultaat is die bewandeld dient te worden.
Wie zich wil verdiepen in de plannen en de brief van de provincie kan terecht op de site van de provincie Noord-Holland.