Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 7 mei 2014

Coalitie presenteert collegeprogramma en wethouders

Collegepartijen 2014-2018

De coalitiepartijen CDA, D66, Dorpsbelangen Huizen, GroenLinks, ChristenUnie en SGP hebben op 7 mei 2014 hun nieuwe collegeprogramma gepresenteerd voor de raadsperiode 2014 – 2018.

“Aan de wind” – Samen aan de slag voor een ondernemend, sociaal en duurzaam Huizen.

Formateur Janny Bakker is er in geslaagd om een coalitie te vormen met een breed draagvlak in de raad. Behalve CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP is ook de fractie van de Dorpsbelangen Huizen tot de coalitie toegetreden. De coalitie heeft nu met 17 van de in totaal 27 zetels een ruime meerderheid in de gemeenteraad.

Collegepartijen 2014-2018

De fractievoorzitters van de coalitiepartijen. Boven (van links naar rechts): Rob Bource (SGP), Wessel Doorn (ChristenUnie) en Monica Lemmens (GroenLinks). Onder (van links naar rechts): Marian Rebel (Dorpsbelangen Huizen), Janny Bakker (CDA) en Marlous Verbeek (D66)

Overleg in goede sfeer

Het overleg over het nieuwe collegeprogramma verliep in goede sfeer. In werkgroepen werd gezamenlijk gezocht naar oplossingen voor de diverse vraagstukken. Het collegeprogramma is hiermee een programma geworden waarin alle coalitiepartijen hun inbreng kunnen terugvinden.

Een belangrijk verschil van inzicht werd, met respect voor elkaars belangen, al voorafgaand aan de collegeonderhandelingen , beslecht. Dat was de handhaving van het huidige beleid van de zondagsopenstelling, voor CDA, ChristenUnie en SGP een zwaarwegend punt. Daar staat nu tegenover dat in deze raadsperiode alle zeilen zullen worden bijgezet voor de versterking van de detailhandel in Huizen gedurende de overige zes dagen in de week. Ook wordt geïnvesteerd in het verder vergroten van de aantrekkelijkheid van Huizen voor toerisme en recreatie. Brede overeenstemming was er voor de keuze van de meerijvariant voor de HOV, de investeringen in veiligheid, duurzaamheid, wonen en zorg, de lastenverlichting voor de burgers en bedrijven en het niet bezuinigen op armoedebestrijding. Op deze punten kon uit de teksten van de diverse verkiezingsprogramma’s tot een gezamenlijke formulering worden gekomen.

Stappen vooruit zetten

De komende 4 jaren willen de coalitiepartijen zich, samen met inwoners, bedrijven en instellingen, inzetten voor een samenleving waarin iedereen erbij hoort. De coalitie laat Huizen stappen vooruit zetten op het gebied van ecologische duurzaamheid en op een aantal langslepende dossiers, zoals de Keucheniusstraat, HOV en de leegstand van kantoren. Écht doorpakken, om kansen voor economisch herstel in Huizen te benutten. Dit alles doet de coalitie vanuit een verantwoord financieel beleid.

Een bijna geheel nieuw college geeft de komende vier jaar uitvoering aan het nieuwe collegeprogramma. Naast burgemeester Fons Hertog wordt het college gevormd door de wethouders Janny Bakker (CDA), Marlous Verbeek (D66), Marianne Verhage (ChristenUnie/SGP) en Gerrit Pas (GroenLinks).

College 2014-2018

Het nieuwe college van burgemeester en wethouders. Van links naar rechts: Gerrit Pas (GroenLinks),
Marianne Verhage (ChristenUnie/SGP), burgemeester Fons Hertog, Janny Bakker (CDA) en Marlous Verbeek (D66)

Raadsvergadering 21 mei

Zowel het nieuwe collegeprogramma als de benoeming van de vier nieuwe wethouders worden behandeld in de raadsvergadering van 21 mei a.s..